TOBBE MALM

Tobbe Malm - kunstsmed

 

Järn rost ålderdom, en kostym av sprucken struktur. Materialets strävan att återgå till sitt ursprung, födas på nytt, gestalta sej i ny skepnad. Ur ett perspektiv, ett ögonblick, ur ett annat, en evighet.

 

Den tunga industrin var alltid närvarande under min uppväxt vilket starkt påverkade människorna och samhällsstrukturen. Jantelagen var Gud och en garant för klassamhällets ”effektivitet”. Masugnen släktes 1981. Den sista gruvan stängdes samma år. Det senaste åren har min historia varit en stor källa till inspiration och föremål för utforskning vilket numera starkt präglar mina arbeten.