OM SOOT

TRE KUNSTNERE – TRE UTTRYKK – TRE MOTSETNINGER – EN HELHET.

 

SOOT er et kunstgalleri på Bærums Verk. Her vil du til en vær tid finne de nyeste arbeider til kunstsmed Tobbe Malm, tekstilkunstner Tore Wilhelmsen og billedkunstner Solveig M. Skogseide.

 

I 2. etg over galleriet har Solveig M. Skogseide og Tore Wilhelmsen sine atelierer og Tobbe Malm har sin smie i nabolokalet. Her får du se kunstnerne jobbe og ser kunst bli til.

 

Velkommen