SOOT

TRE KUNSTNERE – TRE UTTRYKK – TRE MOTSETNINGER – EN HELHET.

 

Atelier og galleri for billedkunstner Solveig M. Skogseide, kunstsmed Tobbe Malm og

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen.